Kuti për Restorante

Mbajtëse për Bubble Waffler

Për të mbajtur një Bubble Waffler në mënyrën më të mirë të mundshme, Argjiro Group ka zhvilluar një mbajtëse të postaçme për Bubble Waffler. Ky produkt e mban ushqimin në mënyrë sa më prestigjoze.

Mbajtëse për Gota Kafe

Për të nxjerrë në pah përkushtimin që ju tregoni ndaj kënaqsisë dhe eksperiencës së klientit, Argjiro ofron mbajtëse për gotat e kafesë, për ti ofruar klientit tuaj eksperiencën më të mirë gjatë konsumit të kafesë.

Mbajtëse për Servicet e Shërbimit

Për t’i dhënë klientit tuaj një ndjenjë elitare, vendosja e Serviceve të Shërbimit në një mbështjellëse të dedikuar me dizenjon tuaj, ka rëndësi. Ky produkt ofrohet gjithashtu nga kompania jonë.

Vasketë Kartoni

Vasketa e Kartonit ofron një shumllojshmëri zgjidhjesh për biznesin tuaj. Mbyllja e saj unike dhe plastifikimi ose veshja me alumin rezulton në mos-lejimin e pikimit të lëngjeve nga kjo kuti. Për efekt në të mund të paketohen si produkte të lëngshme po ashtu edhe produktet e thata dhe me më pak yndyrë. 

Mbajtëse për Racionin e Picës

Mbajtësja e Racionit të Picës është mjaft e favorshme për të gjitha subjektet që tregëtojnë pica në racione duke krijuat tek klienti një imazh sa më të përsosur e të kompletuar.

Prodhojmë çdo lloj kutie tjetër për t’ju përshtatur nevojave tuaja