Kuti për Pica

Kuti Pice E-Flute

Kutia e Picës me karton E-Flute është një nga kutitë më të përdorura në të gjitha vendet e Bashkimit Europian. Forma e saj Speciale për ta mbajtur picën të ngrohtë për një periudhë të gjatë kohe, e bënë këtë kuti mjaft të favorshme për paketimin e picave.

Kuti Pice Me dy lloje kartoni

Kutia e Picës me dy lloje kartoni, përkatësisht karton E-Flute për pjesën e vendosjes së produktit ushqimor dhe Karton Triplex për pjesën e brandimit tuaj, e bën këtë kuti sa të paraqitshme po dhe aq të sigurtë për konsumatorin.

Kuti Pice Me një lloj kartoni

Kutia e Picës me një lloj kartoni, përkatësisht Karton Triplex Ushqimor i mbuluar nga një shtresë letër microveil për të përthithur yndyrën, e bën këtë kuti sa të paraqitshme po dhe aq të sigurtë për konsumatorin

Prodhojmë çdo lloj kutie tjetër për t’ju përshtatur nevojave tuaja