Kuti për Fast Food

Mbajtëse për patate

Mbajtësja e patateve përbëhet nga letër Superfine, e çertifikuar sipas standarteve të Bashkimit Europian për përputhshmërinë për të rënë në kontakt të drejtëpërdrejtë me ushqimin.

Përmasat:
9.5x8cm
12x8cm 
15x9cm 
Si dhe çdo përmasë tjetër që mund të kërkohet nga klienti.

Kuti Fast Food

Kutitë për Fast Food i përshtaten çdo nevoje që një Fast Food mund të ketë. Ato mund të jenë të plastfikuara me plastifikim mat ose me alumin, për të ndaluar rrjedhjet e mundshme. Të gjitha kutitë janë të çertifikuara dhe testuara sipas standarteve të Bashkimit Europian për përputhshmërinë për të rënë në kontakt të drejtëpërdrejtë me ushqimin. 

Përmasat:
13×4.5×10.5
13.5x5x13.5cm
15.5x6x13.5cm
18.5x5x9cm
19.5x8x14.5cm
21×4.5x16cm
24.2×4.3x24cm
Si dhe çdo përmasë tjetër që mund të kërkohet nga klienti.

Kuti Fast Food

Kutitë për Fast Food i përshtaten çdo nevoje që një Fast Food mund të ketë. Dizanji i tyre i veçantë dhe mënyra e ndërtimit të tyre sjell efikasitet për klientin. Të gjitha kutitë janë të çertifikuara dhe testuara sipas standarteve të Bashkimit Europian për përputhshmërinë për të rënë në kontakt të drejtëpërdrejtë me ushqimin. 

Përmasat Modeli 1:
12x5x16cm
22×5.5x13cm
Si dhe çdo përmasë tjetër që mund të kërkohet nga klienti.

Përmasat Modeli 2:
9.8×9.8×3.5cm
10.7×10.7×3.5cm
12x6x16cm
21x7x9cm
Si dhe çdo përmasë tjetër që mund të kërkohet nga klienti.

Kuti për Kalcone -Triplex Ushqimor

Kutitë për kalcone janë një produkt tepër i kërkuar nga Fast Food-et. Të gjitha kutitë janë të çertifikuara dhe testuara sipas standarteve të Bashkimit Europian për përputhshmërinë për të rënë në kontakt të drejtëpërdrejtë me ushqimin.

Përmasat:
21×5.5x14cm
24.2×4.2x24cm
35×7.5x15cm
Si dhe çdo përmasë tjetër që mund të kërkohet nga klienti.

Kuti për Kalcone - E-Flute Ushqimor

Kutitë për kalcone janë një produkt tepër i kërkuar nga Fast Food-et. Të gjitha kutitë janë të çertifikuara dhe testuara sipas standarteve të Bashkimit Europian për përputhshmërinë për të rënë në kontakt të drejtëpërdrejtë me ushqimin.

Përmasat:
21×5.5x14cm
24.2×4.2x24cm
35×7.5x15cm
Si dhe çdo përmasë tjetër që mund të kërkohet nga klienti.

Prodhojmë çdo lloj kutie tjetër për t’ju përshtatur nevojave tuaja: